Các chu kỳ EASY

Với mỗi giai đoạn, độ tuổi khác nhau, trẻ có xu hướng hình thành nhịp sinh học khác nhau, do đó có các chu kì EASY không giống nhau. Thông thường, chúng ta sẽ thấy trẻ thay đổi từ EASY 3 sang EASY 4, tiếp đó là EASY 2-3-4 và Read more…